ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19 ด่วนเช็คที่นี่ ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท สู้ โควิด-19

ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19 ด่วนเช็คที่นี่  ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท สู้ โควิด-19

ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19 ด่วนเช็คที่นี่  ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท สู้ โควิด-19

ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19เช็ครายละเอียด! ธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อ "โครงการธนาคารประชาชน" วงเงิน 50,000 บาท/ราย ช่วยเพิ่มสภาพคล่องสำหรับผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19


ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19ธนาคารออมสิน ออกมาตรการช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในมิติต่างๆ

พร้อมปล่อยสินเชื่อหลากหลายรูปแบบ กรุงเทพธุรกิจ รวมโครงการสินเชื่อที่ "ออมสินปล่อยสินเชื่อ 50,000 บาท" พร้อมเงื่อนไข และขั้นตอนการขอสินเชื่อสำหรับผู้ที่ต้องการสินเชื่อ ดังนี้
ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19 สินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา) ธนาคารออมสิน 
รายละเอียดสินเชื่อ
- วงเงินกู้ต่อรายสูงสุด 50,000 บาท
- อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) ให้ผ่อนชําระคืนนานถึง 3 ปี โดยการค้ำประกัน
- ใช้บุคคลหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันก็ได้
- เปิดให้บริการจนถึงวันที่ 30 ธ.ค. 63
คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ
- มีสัญชาติไทย อายุ 20 ปีขึ้นไป
- มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน
- สามารถติดต่อได้
- เป็นผู้มีรายได้ประจําแต่รายได้ลดลงหรือขาดรายได้เนื่องจากได้รับผลกระทบจาก COVID-19 และภัยอื่นๆ

ขั้นตอนการลงทะเบียน ออมสินปล่อยกู้สู้โควิด19
 

- ลงทะเบียน "โครงการสินเชื่อพิเศษ (สําหรับผู้มีรายได้ประจํา)" ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th เท่านั้น (กรอกข้อมูลรายละเอียดตามที่เมนูกำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 เม.ย. 63 เป็นต้นไป)
- คลิก ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า
- เลือก เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35% ต่อเดือน ระยะเวลา 36 งวด 
- กรอกรายละเอียด
- สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้ข้อมูลครบถ้วน