ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน

ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน

ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "กู้เงินฉุกเฉิน" ธนาคารออมสิน


ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 เปิดขั้นตอนการลงทะเบียนขอเงินกู้ฉุกเฉินของธนาคารออมสิน ให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เริ่ม 15 เมษายนนี้

ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน "กู้เงินฉุกเฉิน" ธนาคารออมสิน อัปเดตข่าว สถานการณ์ โควิด-19 ทั่วโลก ล่าสุด 15 เม.ย. 63

ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 'ออมสิน' เปิด 'www.gsb.or.th' ลงทะเบียนกู้เงินฉุกเฉิน วันแรกเว็บล่ม

สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีอาชีพอิสระ (วงเงินสูงสุด 10,000 บาท)

1. เข้าเว็บไซต์ลงทะเบียน ธนาคารออมสิน

2. คลิกคำว่า "ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า" (เปิดให้เริ่มลงทะเบียนวันที่ 15 เมษายน – 30 ธันวาคม 2563 )

3. จากนั้นจะขึ้นคำว่า เงินกู้ 10,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.10 ต่อเดือน ระยะเวลา 24 งวด (เริ่มชำระงวดแรกในเดือนที่ 7) แล้วคลิกคำว่า "หน้าถัดไป"

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังต่อไปนี้

เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อ ผู้ลงทะเบียน
นามสกุล ผู้ลงทะเบียน
เบอร์โทรศัพท์
E-mail (ถ้ามี)
อาชีพ
รายได้
ผลกระทบ
เลขที่บัญชีธนาคารออมสิน
5. ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการอนุมัติวงเงิน จะได้ SMS ติดต่อกลับภายใน 5 วัน แล้วรอเงินเข้าบัญชี

ออมสินเปิดกู้เงินฉุกเฉินโควิด91 เปิดขั้นตอนลงทะเบียน  สินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับผู้มีรายได้ประจำ (วงเงินสูงสุด 50,000 บาท)

ยื่นลงทะเบียนขอสินเชื่อ ผ่านเว็บไซต์ธนาคารออมสิน www.gsb.or.th  คลิก“ลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกค้า” 
จากนั้นจะขึ้นว่า เงินกู้ 50,000 บาท ดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนระยะเวลา 36 งวด ให้คลิกค่าหน้าถัดไป
ให้กรอกข้อมูลส่วนตัว
เลขที่บัตรประชาชน
ชื่อ ลูกค้า
นามสกุล 
โทรศัพท์มือถือ
E-mail (ถ้ามี)
อาชีพ
รายได้
ผลกระทบ
สาขาจะติดต่อกลับเมื่อได้รับข้อมูลครบถ้วน