ยังเหลือสิทธิ์10000 ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน

ยังเหลือสิทธิ์10000 ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน

ยังเหลือสิทธิ์10,000 ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน10,000 บาท ยังเหลือสิทธิ์ รีบลงทะเบียน


ยังเหลือสิทธิ์10,000 เปิดวิธี "ลงทะเบียนสินเชื่อธนาคารออมสิน" 10,000 บาท สำหรับผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผ่าน www.gsd.or.th เพื่อเพิ่มสภาพคล่องช่วง "โควิด-19" หลังปิดระบบลงทะเบียน "สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ" วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทชั่วคราว


ยังเหลือสิทธิ์10,000 หลังจากที่ "ธนาคารออมสิน" ประกาศปิดระบบการลงทะเบียน "สินเชื่อผู้มีรายได้ประจำ" วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาทชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. เพื่อเร่งดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ลงทะเบียนแล้วให้เร็วที่สุดไปแล้ว ธนาคารออมสินยังคงเปิดให้ประชาชน "ผู้มีรายได้อิสระ" ขอสินเชื่อฉุกเฉิน สำหรับผู้มีรายได้อิสระ วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 10,000 บาท ผ่าน www.gsd.or.th อย่างต่อเนื่องจนกว่าจะเต็มวงเงินเยียวยาที่อนุมัติไว้  โดยผู้มีอาชีพอิสระ สามารถลทะเบียนของรับสินเชื่อฉุกเฉิน เพิ่มสภาพคล่องช่วงโควิด-19 วงเงินสูงสุด 10,000 บาท