ข้อมูลเบื้องต้น ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่รัฐสนับสนุนเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จากสถานการณ์โควิด-19

ข้อมูลเบื้องต้น ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่รัฐสนับสนุนเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จากสถานการณ์โควิด-19

ข้อมูลเบื้องต้น ลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว และอาชีพอิสระที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคม ที่รัฐสนับสนุนเงินเยียวยา 5,000 บาท ระยะเวลา 3 เดือน จากสถานการณ์โควิด-19

ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาจากมาตรการนี้ ได้แก่...
- แรงงานนอกระบบ ผู้ที่ประกอบอาชีพอิสระ ไม่มีประกันสังคม เช่น ค้าขาย, รับจ้าง, ลูกจ้างชั่วคราว, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างรายวัน และอาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่เคยสมัครประกันสังคม
- ผู้ประกันตนมาตรา 39 ซึ่งหมายถึง คนที่เคยทำงานประจำ ส่งประกันสังคมในมาตรา 33 มาก่อนแล้วลาออก แต่ยังส่งเงินประกันสังคมต่อด้วยตัวเอง
- ผู้ประกันตนมาตรา 40 แรงงานทั่วไป อาชีพอิสระอื่น ๆ ที่ไม่ได้สังกัดองค์กรใด ๆ สมัครใจทำประกันสังคมด้วยตัวเอง
- ผู้ประกันตนมาตรา 33 (ลูกจ้างในสังกัดองค์กรต่าง ๆ ที่นายจ้างทำประกันสังคมให้) ที่ส่งเงินยังไม่ครบ 6 เดือน ซึ่งคนกลุ่มนี้ยังไม่มีสิทธิ์รับเงินในกรณีว่างงาน เมื่อต้องว่างงานจากผลกระทบโควิด 19 สามารถลงทะเบียนรับเงินในมาตรการนี้ได้เช่นกัน
- ผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ มีสิทธิ์ได้รับเงิน ถ้าคุณสมบัติผ่าน
โควตาที่รัฐบาลแจกเงินสำหรับมาตรการนี้
แรงงานไทยตามคุณสมบัติผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาดังกล่าวข้างต้น โดยประมาณการจำนวนผู้ได้รับเงินเยียวยาประมาณ 3,000,000 คน แต่สามารถลงทะเบียนได้ไม่จำกัด ซึ่งถ้าหากมีผู้ผ่านคุณสมบัติเกิน 3 ล้านคน จะมีการพิจารณาของบประมาณเพิ่มต่อไป

จำนวนเงินที่จะได้รับ
- คนละ 15,000 บาท
- แบ่งจ่ายเป็น 3 เดือน จำนวนเงินเดือนละ 5,000 บาท ได้แก่ เดือนเมษายน พฤษภาคม และมิถุนายน
วิธีการลงทะเบียนรับเงิน
- เข้าลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ www.เราไม่ทิ้งกัhttp://xn--q3c.com/
- หากไม่สะดวกทางออนไลน์ สามารถลงทะเบียนผ่านธนาคารรัฐ คือ ธนาคารออมสิน, ธนาคารกรุงไทย, ธ.ก.ส. แต่อยากให้ใช้ช่องทางออนไลน์ เพื่อลดการเดินทางมาธนาคาร เสี่ยงต่อการติดเชื้อ
- กระทรวงการคลัง จะเป็นผู้เช็กคุณสมบัติว่ารายชื่อดังกล่าว อยู่ในข่ายผู้มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาหรือไม่
- เงินเยียวยาจะถูกโอนเข้าบัญชีพร้อมเพย์หรือบัญชีธนาคาร ภายใน 7 วันทำการ หลังการลงทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ แต่หากต้องตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติม อาจใช้เวลานานกว่านั้น
เริ่มลงทะเบียนเมื่อไร
- วันที่ 28 มีนาคม 2563 เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป เปิดตลอด 24 ชั่วโมง และเปิดให้ลงทะเบียนได้ไม่จำกัด

สิ่งที่ต้องเตรียมก่อนการลงทะเบียน
- บัตรประจำตัวประชาชน
- ข้อมูลส่วนตัว
- ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน ผลกระทบที่ได้รับจากการแพร่ระบาดโควิด 19 เช่น ถูกพักงาน ขายของไม่ดี นายจ้างปิดกิจการ หรือคนที่ทำอาชีพอิสระ ที่ต้องปิดกิจการตามคำสั่งของรัฐบาล เป็นต้น
- ข้อมูลบัญชีพร้อมเพย์ หรือบัญชีธนาคาร
- ข้อมูลการประกอบอาชีพอิสระ
- ข้อมูลนายจ้าง (กรณีมีนายจ้าง)
อย่างไรก็ตาม นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า รัฐบาลพร้อมอัดงบเพิ่มให้เพื่อให้ครอบคลุม หากมีประชาชนเดือดร้อนเกินเป้า 3 ล้านรายที่กำหนดไว้ ว่าแล้วก็เตรียมเอกสารและข้อมูลตัวเองให้พร้อม แล้วรอลงทะเบียนพร้อมกันทั่วประเทศได้เลย เราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน..